چرا انگیزه ندارم

چرا انگیزه ندارم

سلام و درود بسیار به همه عزیزان دراین مطلب همه اطلاعات مربوط به

اینکه چرا انگیزه ندارم برایتان گرد آوری کرده ام.

لطفا با سایت محبوب و پرقدرت جستیر همراه باشید.

 

چرا انگیزه ندارم برا درس خوندن

هر رفتاری که انسان انجام می دهد،

ناشی از تعامل سه عنصر هدف، انگیزه و نیاز است.

چرا وقتی ما تشنه می شویم،

سراسیمه به هر طرفی می رویم، تا آب به دست آوریم و رفع عطش کنیم؟

زیرا نیاز به آب داریم و کمبود آب در بدن ما،

موجب انگیختگی فیزیولوژیکی ما می شود

و ایجاد انگیزه می کند و در نتیجه،

برای رسیدن به هدف، یعنی آب، همة سعی و تلاش خود را به کار می گیریم.

اگر شما می خواهید انگیزة مطالعه کردن بیشتری پیدا کنید،

در مرحلة اول باید هدف خود را مشخص کنید.

تلاش برای هدف  چرا انگیزه ندارم

وقتی مشخص شد که شما چه هدفی دارید،

طبعا برای رسیدن به آن هدف، احساس می کنید

که نیازمند چیزهایی هستید که از طریق مطالعه و درس خواندن به دست می آیند

و در نتیجه، برای دست یابی به آن چیزها، برنامه ریزی می کنید؛

سپس بر اساس آن برنامه، عمل می کنید.

تعیین هدف چرا انگیزه ندارم

بدون تردید، شما به خاطر هدفی در کنکور سراسری شرکت کردید؛

تا به دانشگاه راه پیدا کنید.

حال که وارد دانشگاه شدید، باید توجه داشته باشید

که هدف شما چه بود؛

زیرا بعضی از دانشجویان، یا هدف نهایی خود را گم می کنند

و یا اهداف واسطه ای را به عنوان هدف نهایی، تلقی می کنند

که در هر دو صورت، دچار نوعی سردرگمی می شوند

و انگیزه ای برای مطالعه ندارند؛

حال آن که وارد دانشگاه شدن، در واقع، آغاز راه است

و برای طی کردن این راه، باید شبانه روز تلاش کرد

و از همة امکانات، بهره جست؛ تا به هدف رسید.

چرا انگیزه ندارم موفقیت در تحصیل ، برآیند عوامل زیر است:

1. میزان تلاش و کوشش، به گونه ای که بر اساس برنامه ای منظم صورت گیرد و نتیجة چنین تلاشی، باید متناسب با میزان صرف وقت باشد. به طور مسلم کوشش های منظم و پیگیر برای تسلط بر موضوع درس، نقش مؤثری ایفا می کنند.

2. انگیزه و علاقه که عاملی درونی است و به روشن شدن هدف درس، بستگی و ارتباط مستقیم دارد.

3. تجربیات قبلی که مفهوم دقیق آن، برخورداری از پیش مطالعه در زمینة درس جدید می باشد.

4. تمرکز و دقت، به گونه ای که ذهن با تمام توانایی و قدرت جذب اطلاعات علمی، در حوزه درس مورد نظر، فعال باشد.

چرا انگیزه ندارم برای موفقیت در تحصیل

5. برقراری ارتباط منطقی و معنادار بین بخش های مختلف

درس مورد نظر، به گونه ای که «اصل پیوستگی» به عنوان

یکی از اصول مهم یادگیری، حفظ شود.

اگر مطالب درسی را به صورتی مرتبط با یکدیگر در نظر بگیرد

و تأثیر حذف یا اضافة مطلبی را در آنها بررسی کنید، یادگیری پایدار و پابرجایی را احراز کرده اید.

6. بهره گیری از تلقین مثبت؛

اگر تحت تأثیر افکار منفی قرار می گیرید

و در مقطعی از دوران تحصیل، تصور می کنید

که فردی ناموفق و بیهوده هستید،

عملاً رفتار و کردار شما متأثر از چنین وضعی خواهد شد

و نتیجة مطلوبی به بار نخواهد آمد؛

امّا با تلقین جنبه های مثبت و سازنده، به افکار امیدبخش و متعالی دست

خواهید یافت و تداوم چنین افکار و حالاتی، در نتیجة کارتان، چشمگیر خواهد بود.

7. توکل به خدای متعال را در هیچ لحظه ای از دست ندهید؛

بلکه در مواقع حساس و دشواری که برایتان پیش می آید،

بیشتر از همیشه، به نیروی ایمان به خدا، تکیه کنید

و او را در همه حال، ناظر بر خود و پشتیبان واقعی تان بدانید

که در چنین صورتی، به یاری حق، موفقیت در انتظار شما خواهد بود.

8. راهکار اساسی در تحصیل موفق،

کسب انگیزه و تقویت نشاط و شادابی درسی است.

بنابراین برای

افزایش سطح انگیزه

راهکارهای زیر را عملی سازید:

الف) فهرستی از توانمندی های خود تهیه کرده، روزی دو یا سه بار با صدای بلند آن را بخوانید؛ مثلا بگویید: من شخص با استعدادی هستم و من… هستم.

ب) فهرستی از فواید مادی, معنوی و موقعیتی درس خواندن

و کسب موفقیت تحصیلی خود را تهیه کرده،

آن را هر روز مرور کنید

و هر روز نیم ساعت بر روی یکی از آن فایده ها، فکر کنید و 10 سطر دربارة آن بنویسید و این عمل را برای

همه فایده ها انجام دهید و بعد هر کدام را که برای شما خوشایندتر بود، گاهی اوقات مطالعه کرده، به آن بیفزایید.

ج) فهرستی از پیامدهای منفی درس نخواندن,

مانند اخراج از دانشگاه، مشروط شدن و… را تهیه

و با تأمل در مورد آنها، این پیامدهای منفی را برای خود، جدی, بزرگ و معضل آفرین معرفی کنید.

9. یکی دیگر از عوامل، شیوة درس خواندن است؛

پس خوب است در روش تحصیل خود تجدید نظر کنید

و با مطالعة بیشتر، به یک شیوة علمی و کارآمد برسید. در این باره، توجه شما را به

چند توصیة مهم دربارة شیوة تحصیل جلب می کنیم:

شیوة تحصیل

الف) سعی کنید برای حفظ و جلب انگیزة لازم, به اتفاق یکی از دوستان خود مطالعه کنید و یا با او مباحثه کنید.

ب) دانشجوی گرامی! شکل درس خواندن،

بر اساس مادة درسی, مقطع تحصیلی, زمان و فرصت تحصیلی و توانمندی های فراگیر و موقعیت فراگیر، تفاوت می کند.

شکل تحصیل در چرا انگیزه ندارم

بی تردید، شکل تحصیل در دبستان با شکل تحصیل در دانشگاه،

بیشتر بخوان بیشتر بدان  افزایش اعتماد به نفس از طریق به کارگیری قدرت

یکسان نیست و شما نمی توانید همان گونه که در دبیرستان درس می خواندید،

در دانشگاه نیز به همان شیوه موفق باشید

و یا شکل ارائة درس ریاضی و یاد گرفتن آن با درس فارسی، متفاوت است

و بر همین اساس، در درس های دانشگاه،

بیشتر حجم کار بر دوش فراگیر است

و استاد تنها به ارائة مطالبی که دانشجو با تلاش فردی به آنها نمی رسد، می پردازد.

از این رو، دانشجو باید به گونه ای به درس توجه کند

که مطالب سهل را خود فراگیر بگیرد

و مطالب دشوار را به کمک استاد بیاموزد.

از این رو، توصیه می شود به امور زیر توجه کنید:

 

چرا انگیزه ندارم در شیوه درس دانشگاه

1. قبل از شرکت در کلاس درس، پیش مطالعه (مطالعه قبلی) داشته باشید.

2. با بر شمردن ثمرات و فواید درس و مجموعه درس ها و اجرای دقیق موارد قبلی، سطح انگیزة خود را افزایش دهید.

3. به هنگام پیش مطالعه، برخی نکات مهم درس را یادداشت کنید.

4. رأس ساعت مقرر، در کلاس درس حاضر شوید و بدانید که تأخیر و غیبت (هر چند مجاز)، آفت تحصیل مفید است.

5. در کلاس درس، به سخنان استاد و ارائة او به صورت دقیق گوش دهید و با تمرین، میزان تمرکز حواس خود را بالا ببرید و برای این کار، از 5 دقیقه شروع و لحظه به لحظه، آن را زیادتر کنید.

6. مطالب دشوار درس را یادداشت کنید.

چرا انگیزه ندارم در شیوه درس دانشگاه

7. اگر بین مطالبی که در پیش مطالعه یاد گرفتید و آن چه استاد می گوید، ناسازگاری وجود داشت، سؤال کنید و هر جا که ابهام داشتید، سؤال کنید.

8. از استاد درخواست کنید که کتاب های دیگری

را غیر از متن درسی، به شما معرفی کند.

این کتاب ها باید یکی در سطح برتر از متن درسی

و یکی در سطحی پایین تر از متن درسی باشد؛

تا اگر مطلب را متوجه نشدید، به کتاب ساده تر مراجعه کنید

و اگر مطالب درس را متوجه شدید، برای گسترش و تعمیق آموخته ها، به مطالعة آن بپردازید.

9. بعد از فرا گرفتن درس، مدتی بر روی آن و مطالب آموخته شدة قبلی، فکر کنید؛

یعنی فضایی مناسب و آرام برگزیده

و حدود 30 تا 60 دقیقه به میزان ضرورت بر روی مطلب آموخته شده بیندیشید.

10. بعد از یادگیری و تفکر،

مطالب را به زبان خود در دفتر اصلی درس یادداشت کنید.

اگر به صورت مستمر و منظم، تمام مطالب را این گونه بررسی و یادداشت کنید،

در پایان ترم، جزوة شما خود یک کتاب مفید خواهد بود.

همچنین به نکات زیر در مورد شیوة مطالعه دقت کنید:

چرا انگیزه ندارم در شیوة مطالعه

1. از مطالعة شتاب زده پرهیز کنید.

2. کتاب یا بخش مورد نظر از کتاب را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید و هر قسمتی را مطالعه کرده، بفهمید و بعد به سراغ قسمت بعدی بروید.

3. فضا و مکان مطالعه را برای خود مکانی جذاب و نشاط آفرین بسازید، حتی با تغییر محیط و به کارگیری وسایل نشاط آور.

4. نور کافی, حرارت متناسب, وضعیت نشستن و فضای مناسب برای درس و نیز به کارگیری ابزار کمک آموزشی خوب، در تحصیل و مطالعه بسیار مؤثر می باشند.

5. ورزش صبحگاهی را فراموش نکنید و در روز، سه تا چهار نوبت و در هر نوبت، 5 تا 6 بار، تنفس عمیق را فراموش نکنید.

6. متن درسی و مورد مطالعه را هماهنگ و هم سطح با فهم خود برگزینید.

7. خود را به رعایت نظم در مطالعه عادت دهید؛ مانند شروع در ساعت معین و پایان در ساعت معین. همچنین مطالعه را قطع نکنید و از انحراف فکر و حواس پرهیز کنید.

چند تذکر:

1. تحول جدید و ترک سابقه و روش قبلی به سرعت و سهولت انجام نمی پذیرد؛ از این رو، صبر و حوصله و مقاومت، شرط موفقیت است.

2. نظارت بر اجرا و این که برنامة درسی خود را به دست خودتان ارزیابی کنید،

لازمة پیشرفت است؛

زیرا نواقص را مرتفع و برنامه را پیش می برد.

بنابراین، عملکرد تحصیلی خود را ارزیابی و نقاط ضعف آن را مرتفع سازید.

3. هرگاه در اجرای برنامة تحصیلی خود موفقیت داشتید،

خود را تشویق کنید و پشتکار خود را افزایش دهید.

4. برای هر روز (هر 24 ساعت) خود برنامه داشته باشید

و بر اساس آن حرکت کنید و شب، میزان هماهنگی خود را با برنامه، ارزیابی کنید.

نظم و برنامه ریزی در زندگی،

برای استفادة مناسب از فرصت ها و رسیدن به اهداف است.

برای منظم شدن، بایستی اهداف را در دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت،

تنظیم کرد؛ سپس برنامه ای زمان بندی شده

برای وصول به آن طراحی و اجرا کرد.

بدون تعیین اهداف، برنامه ریزی، غیرممکن و بدون برنامه ریزی، نظم نامیسر است.

اشخاص منظم،

حتی برای کوچک ترین کارهای زندگی خود دارای برنامه هستند؛

مانند چگونه خوابیدن، چگونه لباس پوشیدن، چگونه نماز خواندن،

چگونه ناخن گرفتن و چگونه موها را شانه کردن.

موفقیت در هر کاری، مرهون سه امر است؛

شناخت هدف، برنامه ریزی، همت و تلاش.

با توکل بر خداوند و اجرای این سه رکن، به یقین، به هدف خواهید رسید.

 برای چرا انگیزه ندارم در خود  اکنون شما باید امور زیر را رعایت کنید:

1. عزم و همت خود را محکم کنید.

2. با مشورت با افراد خبره نحوه درس خواندن خود را اصلاح کنید

و برای اوقات شبانه روز خود برنامه ریزی کنید. ساعات ابتدایی صبح را نخوابید و سعی کنید در آن ساعات، درس بخوانید و برای خود هم مباحثه انتخاب کنید و تمامی درس ها را بدون استثنا، با او بحث و گفت وگو کنید.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  تغییر در باورها کلید دستیابی به همه خواسته

3. برای پای بند بودن و عمل کردن به برنامه های طراحی شدة خود،

از یک برنامة تنبیه و پاداش کمک بگیرید

و در پایان هر روز یا هر هفته، به میزان موفقیت ها

و عملی کردن برنامه های طراحی شده، خود را تشویق کنید

و به میزان تنبلی ها و عمل نکردن به آن برنامه، خود را تنبیه کنید.

 


چرا انگیزه لاغری ندارم

انگیزه قوی برای لاغری

لاغری و حفظ انگیزه برای کم کردن وزن،

یک حرکت چالش برانگیز است.

و تلاشی است  که شما را وادار می کند

تا همیشه خودتون را زیر نظر داشته باشید.

برای همین کاهش وزن کار راحتی نیست،

که همه بتوانند آن را انجام بدهند. پس طبیعی است، که بعضی وقت ها انگیزه قوی برای لاغری را از دست بدهید و توان پیشرفت نداشته باشید.

حفظ انگیزه قوی برای لاغری

حفظ انگیزه قوی در هر تلاش مثبتی،

یکی از دشوار ترین کارهاست.

ولی لازمه که به دنبال علتی،

برای ادامه مسیر باشیم.

اینطوری قطعا، بقیه راه هموار می شود.

در مسیر لاغری و کاهش وزن،

شروع یک رژیم لاغری، هموراه راحت است،

اما پایبند بودن به آن، حقیقتا خیلی سخت است.

توی این راه، خیلی وقت ها فکر می کنیم

چرا باید با هوس هامون بجنگیم!

چرا باید غذاهای رژیمی بخوریم!!

و اصلا چرا باید این همه وقت تلف کنیم تا ورزن کم کنیم!!!

همین افکار باعث می شوند تا تسلیم شویم

و لاغری و حفظ انگیزه آن از دست بروند و رژیم را بشکنیم.

اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید

که قصد دارید انگیزه قوی برای لاغری را حفظ کنید

با ما همراه شوید تا در ادامه راهکارهای آن را برسی کنیم.

رژیم لاغری و حفظ انگیزه قوی

مشاوره درست با متخصص تغذیه به شما درک صحیحی

از شناخت گروه های مختلف غذایی می دهد.

همین کار موجب می شود

جلوی خیلی از اشتباهات رژیم های غذایی لاغری گرفته شود.

در واقع، شما یاد می گیرید شیر خوردن،

مساوی با مصرف پروتئین یا همان گروه گوشت است.

یا زمانی که گردو مصرف می کنید، ازسهم گروه چربی ها بهره برده اید.

و دستیابی به این اطلاعات تغذیه ایی،

تنها با آموزش و مشاوره صحیح و البته مطالعه، امکان پذیر است.

 

آگاهی و ایجاد انگیزه قوی

با آگاهی از انتخاب های مطلوب غذایی در ترکیبات مختلف غذایی

و با شناخت کافی و وافی، که از نتیجه شرکت در

سمینارها و همایش ها و دوره های آموزشی یا مشاوره حاصل می شود؛

شما گزینه های غذایی بهتری را انتخاب می کنید.

به عنوان مثال از میان روغن ها،

آنهایی را که از چربی غیر اشباع تولید شده اند را بر می گزینید.

یا دیر جذب بودن کربوهیدرات ها را به زود هضم بودن آنها ترجیح می دهید.

به این ترتیب شما می فهمید که توانایی کنترل عادت های غذایی تان را دارید.

و همین آگاهی در تداوم لاغری و حفظ انگیزه ان خیلی موثر است.

نکته:

خیلی از کسانی که آگاهی درستی از تغذیه ندارند،

همیشه درگیر یک برنامه غذایی خاص و پیچیده هستند.

که البته بخاطر همین پیچیده بودن برنامه غذایی،

نمی توانند آن را به درستی رعایت کنند.

همین باعث میشود انگیزه کاهش وزن و لاغری را از دست بدهند

در حالیکه با کمی بالا بردن سطح سواد تغذیه ای خودشان می توانند

به سادگی سهم هر واحد گروه های غذایی مختلف را یاد بگیرند. بنابراین با تصمیم گیری درست و انتخاب صحیح، برنامه غذایی را، خودتان تنظیم کنید.


 

چرا انگیزه ورزش ندارم

راهکار هایی برای انگیزه در ورزش کردن

 

1. اهداف خود را بنویسید و به آن ها نگاه کنید :

 

افراد در طول روزمره های زندگی معمولا دچار فراموشی می شوند

و باید چیزی باشد که اهداف آن ها را مدام بهشان یادآوری کند.

می توانید اهداف خود را در طولانی مدت روی برگه بنویسید

و جلوی دید بگذارید تا هر وقت که توانستید به آن نگاهی بیاندازید

و سپس بعد از 4 تا 6 هفته می توانید پیشرفت خود را ببینید و دوباره انگیزه بگیرید.

2. سعی کنید که با بهترین دوستتان ورزش کنید :

باید سعی کنید وضعیت مکان ورزشی خود را به جای مثبتی تبدیل کنی

د و بهترین حالت این است که با بهترین دوست خود به یک مکان

خصوصی برای ورزش کردن بروید

که ورزش با دوست نزدیک انگیزه فرد را به طرز زیادی بالا می برد.

3. قبل از هر چیز برنامه ورزشی داشته باشید :

در هفته قطعا کار های زیادی دارید. ممکن است

در این بین یادتان برود که باید به ورزش بپردارید

و به همین دلیل بهتر است که برنامه هفتگی مشخصی برای ورزش

در طول هفته داشته باشید تا احتمال صرف نظر از آن پایین بیاید و همچنان با پشتکار به آن ادامه دهید.

4. پلی لیست موزیک مورد علاقه خود را آماده کنید :

سعی کنید آهنگ هایی را انتخاب کنید که انگیزه شم

ا را برای ورزش های سنگین تر بالا ببرد.

5. پذیرای روحیه رقابت طلبی خود باشید :

افراد با روحیه رقابتی در ورزش بهتر کار می کنند

تا بدون این روحیه. زمانی که احساس رقابت داشته باشید،

توانایی و انرژی شما برای انجام فعالیت های ورزشی بالا می رود.

6. زمان ورزش در منزل را هنگام پخش برنامه تلویزیونی مورد علاقه انجام دهید :

هنگام پخش برنامه مورد علاقه راحت تر می توانید

بیشتر بخوان بیشتر بدان  ذهن ثروتمند داشته باشيم

به ورزش خود پایبند باشید و تمرکز خود را حفظ کنید.

7. سعی کنید که ورزش خود را در محیطی انجام دهید که کاملاً مطابق میلتان باشد :

باید محیط ورزش را کاملا مطابق سلیقه خود درست کنید.

در این صورت انگیزه شما نیز برای ورزش بالاتر می رود

و همچنین از رنگ هایی استفاده کنید که کاملا انرژی زا می باشد و دیرتر شما را خسته خواهد کرد.

انگیزه در ورزش

راههای ایجاده انگیزه برای ورزش

8. به صحبت های انگیزشی در مورد ورزش گوش فرا دهید :

خواننده و هنرمند های بسیاری اندام های بسیار عالی دارند

و در مورد ورزش سخنرانی های زیادی انجام می دهند.

سعی کنید به صحبت های آن ها گوش دهید تا هرچه بیشتر پشتکار خود را به کار بگیرید.

9. موزیک ویدیو را فراموش نکنید :

هنگام ورزش کردن می توانید از موزیک ویدیو های مختلف استفاده کنید

و سعی کنید حرکات خود را با ریتم موزیک انجام دهید

تا هم اعتماد به نفس شما افزایش پیدا کند و

هم انرژی و انگیزه بیشتری برای ادامه کار داشته باشید.

10. پیشرفت های خود را ثبت کنید :

هر چند وقت یک بار سایز خود را اندازه بگیرید

که با این کار می توانید پیشرفت خود را بسنجید.

زمانی که پیشرفت کرده باشید،

انگیزه شما برای ادامه کار بالاتر می رود

و البته نباید این کار را هر روز انجام دهید انجام این کار به صورت ماهانه عالی و کافی است.

نقش انگیزش در ورزش

11. هر چند وقت یک بار یک مربی خصوصی بگیرید :

بازی کردن و تمرین کردن در باشگاه

در بین افراد گروه بسیار هیجان انگیز است اما باید سعی کنید

هر چند ماه یک بار یک مربی خصوصی بگیرید

و حداقل یک روز را فقط با او تمرین کنید.

این کار باعث می شود که تمامی حرکات را به خوبی

و به طور صحیح یاد بگیرید و کمترین آسیب به شما وارد نشود.

12. آلارم خود را دور از دسترس قرار دهید :

یکی دیگر از کارهایی که باعث می شود

از رختخواب بلند شوید و فعالیت خود را آغاز کنید،

این است که هنگام بیدار شدن بلافاصله از جای خود برخیزید

اما چگونه می توان این کار را انجام داد.

یکی از بهترین روش ها این است که آلارم گوشی خود را تنظیم کنید

و آن را در نقطه دیگر اتاق قرار دهید

که نزدیک به تخت خواب نیست

و با به صدا در آمدن آن باید از جای خود بلند شوید و آن را قطع کنید که این کار باعث می شود که خواب از سر شما بپرد.

13. ورزش صبح هنگام را آغاز کنید :

ورزش صبح هنگام مزیت های بسیار فوق العاده ای دارد

که یکی از آن ها افزایش سلامت مغز می باشد

و علاوه بر آن وقتی که فرد روز خود را با انرژی و کار مفید آغاز کند،

انگیزه این را پیدا می کند تا کل روز خود را به انجام کارهای مفید بپردازد

و در نتیجه هرگز به کارهای بیهوده دست نزند.

نکات مهم در ایجاد انگیزه در ورزش

14. زمان مناسب خود را پیدا کنید :

بدن هر فرد زمان مخصوص خود را دارد

مثلا بعضی از افراد مایلند که نیم ساعت

هر روز عصر دوچرخه سواری کند

و این کار باعث می شود که انرژی آن ها افزایش پیدا کند

و شما نیز باید تایم مخصوص بدن خود را پیدا کنید

و در آن زمان به انجام فعالیت های ورزشی بپردازید

و با این کار بهره وری بدن شما نیز بالا خواهد رفت

و زودتر به هدف خود دست خواهید یافت.

15. این حقیقت را بپذیرید که باید ورزش کنید:

اگر می خواهید وزن کم کنید و سالم باشید،

قرص، رژیم به تنهایی و جراحی پلاستیک،

هیچکدام نمی توانند جای تحرک داشتن را بگیرند

پس باید ورزش کنید اما حتماً ورزش نباید در باشگاه باشد

و یا ساعت ها وقت ببرد بلکه شما می توانید

ورزشی راحت را در خانه انجام دهید و به خود انگیزه دهید.

16. از ورزش وسیله ای برای خود بسازید:

ورزش وسیله ای برای رسیدن به هدف که همان کاهش وزن

و رسیدن به اندامی متناسب است.

اگر آن هدف را از دست بدهید،

دیگر پایبند ماندن به ورزش بسیار سخت خواهد شد

پس با دید دیگری به ورزش بنگرید زیرا باید تمرینات برای شما ارزشمند باشند، چه به هدف تان برسید و چه نه.

17. شیوه ورزشی خود را بیابید:

روند رایج ورزش شامل چیزهایی مانند باشگاه ها،

دستگاه های هوازی و کلاس های فیتنس می شود

که گاهی فکر کردن به انجام این کارها سبب می شود

اصلا به دنبال ورزش نباشیم .

شما بهتر است خودتان هرگونه فعالیتی را که دوست دارید انجام دهید

و اگر از باشگاه خوش تان نمی آید در خانه ورزش کنید.

18. سبک زندگی خود را تغییر دهید:

در گذشته زندگی ها پویاتر بود و افراد تحرک زیادی داشتند

اما امروزه به علت مدرن شدن و استفاده ازوسایل برقی

که انجام کارها را راحت می کند و یا استفاده از کامپیوتر،

تلویزیون، اتومبیل و گوشی تلفن که موجب تنبلی افراد شده ، همه کم تحرک تر از گذشته شده اند.

اگر این وسایل ارتباطی را از خود دور نکنید

و دائما از آنها استفاده کنید مشکلاتی برای سلامتی ایجاد می شود.

بهتر است تحرکتان را بیشتر کنید از این وسایل کمتر استفاده نمایید و با انجام حرکات ورزشی و تغییر سبک زندگیتان ، زندگی پویاتری داشته باشید.


منبع : ویکی پدیا

دیگر موارد سایت :

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.